Spring naar content

Over RGM in de Klas

RGM is een vrolijke oefenmethode voor de hersenen, opgebouwd uit de drie elementen: beweging, ritme/muziek en spraak. RGM in de klas is een speciaal voor de basisscholen ontwikkeld oefenprogramma dat via het digibord wordt aangeboden.

Beweging

De oefeningen zijn  opgebouwd uit unieke RGM-symbolen. Ieder symbool staat voor een beweging en ieder symbool heeft een naam. De oefeningen worden klassikaal uitgevoerd op de maat van speciaal voor RGM in de klas geschreven muziek. De kinderen moeten dus een symbool kunnen ‘vertalen’ naar de bijbehorende beweging en de naam erbij uitspreken. Aan de kleur van het symbool kun je zien of je het met rechts of met links moet doen, of met rechts en links. De oefeningen kunnen verschillende doelen hebben. Zo zijn er oa oefeningen die een ritmisch bewustzijn trainen, het lichaamsbewustzijn stimuleren, lateralisatieoefeningen, coördinatieoefeningen, balansoefeningen en concentratieoefeningen.

"In feite zet je de motor van je hersenen aan door te bewegen. Je brein gaat beter werken. Je denkt sneller, komt misschien eerder op nieuwe ideeën." - Professor Erik Scherder

Muziek

De muziek is speciaal voor RGM in de klas gecomponeerd, uitgaande van de oefeningen. Bij iedere oefening zit een knop om de muziek aan te zetten. Het begin van de oefening wordt in de muziek aangegeven, zodat de leerkracht niet zelf hoeft in te tellen. Zo kan deze zich focussen op het uitvoeren van de oefening door de kinderen. In ieder lesblok wordt er een les besteed aan een afwijkende maatsoort. In lesblok 1 is dat de ¾ maat. Dit is gedaan omdat de meeste kinderen uitsluitend muziek in 4/4 maat horen. Voor de hersenen is het echter zeer uitdagend en verrijkend om ook met andere maatsoorten te oefenen.

"Voor een evenwichtige ontwikkeling red je het in het onderwijs niet met rekenen en taal. Daar heb je ook muziek voor nodig." - Professor Erik Scherder

P1010012

Lesblokken

Bij RGM in de klas werken we met lesblokken van 10 lessen. Het idee is dat er drie keer per week 10-15 minuten geoefend wordt. Als dat lukt dan kan een klas (afhankelijk van het tempo van de groep) ongeveer een week over de les doen. Er is expres gekozen voor flexibele mogelijkheden voor de docenten: in een drukke periode slaan ze misschien een keer RGM over, dan doen ze wat langer over die les. In een schooljaar passen twee lesblokken, die ieder een eigen centraal thema hebben. In lesblok 1 is dat, natuurlijk, de kennismaking met deze nieuwe manier van oefenen en het maken van grote bewegingen. In lesblok 2 komen er kleinere bewegingen aan bod, waarbij ook het kruisen van de middellijn wordt geoefend.

Optioneel: Scholing

Leerkrachten die met RGM in de klas willen gaan werken kunnen een middag scholing krijgen waarin ze wegwijs worden gemaakt in de methode en het gebruik van de digitale oefeningen. Ook wordt er geoefend, zodat de leerkrachten zelf kunnen ervaren hoe het is om RGM-oefeningen te doen. Vraag naar de mogelijkheden.

Over Ronnie Gardiner

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz-drummer Ronnie Gardiner in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij was van plan een methode te ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode ook zeer geschikt was om in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel (CVA/NAH, Parkinson, MS en dementie).

In Zweden (waar Ronnie Gardiner al 50 jaar woont) is hij in 2000 begonnen met het opleiden van fysiotherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten, ergotherapeuten en docenten basisonderwijs tot practitioner. Sindsdien wordt de methode toegepast in ziekenhuizen, revalidatiecentra, in praktijken en op scholen. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD), bij psychiatrische aandoeningen, bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten en bij senioren als Healthy Ageing activiteit.

 

Bestellen

ronnie-gardiner
Scroll naar boven