Onderzoek

Er is nog geen onderzoek gedaan naar RGM in de Klas zelf, maar natuurlijk wel naar de effecten van beweging op concentratie en aandacht en naar de invloed van muziek op de taalontwikkeling en het concentratievermogen bij kinderen.

Hieronder links naar een aantal relevante onderzoeken.

Musical training influences linguistic abilities in children aged 8 years old

Molder - het acute effect van fysieke inspanning op selectieve aandacht bij kinderen tijdens de stroop test

Link tussen in de maat klappen en taalontwikkeling

Physical Activity Is Associated with Attention Capacity in Adolescents