Spring naar content

RGM in de Klas:
laat hersenen groeien!

RGM in de Klas is een vrolijke oefenmethode voor de hersenen.
Op een speelse manier worden beweging en muziek gecombineerd in het klaslokaal. De oefeningen worden laagdrempelig aangeboden via het digibord.

MuziekBewegenGroeien!

Over RGM in de Klas

RGM staat voor Ronnie Gardiner Methode, een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. RGM in de Klas is een nieuwe toepassing van RGM, speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

In het lesprogramma van RGM in de Klas worden beweging, concentratie, timing, coördinatie, anticipatie en geheugen geoefend op speciaal voor de oefeningen gecomponeerde muziek. De oefeningen worden opgebouwd van eenvoudig naar steeds een beetje uitdagender.

P1010084

Omdat er in de oefeningen zowel visuele als auditieve als sensomotorische prikkels gecombineerd worden, worden de hersenen optimaal gestimuleerd om nieuwe verbindingen en netwerken aan te leggen. Dit blijkt een goede invloed te hebben op de motorische en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
Daarnaast is RGM een uitstekende energizer die tussen het harde werken door voor nieuwe energie in de klas kan zorgen.

Met RGM in de Klas worden er regelmatig (bij voorkeur aan het begin van de schooldag) beweegmomenten gecreëerd en worden de hersenen tegelijkertijd geoefend in verschillende cognitieve functies: o.a. concentratie, coördinatie, geheugen, timing, anticipatie, (senso)motoriek. Daarnaast krijgen de kinderen, door middel van de oefeningen, de basis van Algemene Muzikale Vorming mee.

Uit steeds meer wetenschappelijke studies blijkt: er is een direct verband tussen lichaamsbeweging en cognitief functioneren. Kinderen die regelmatig bewegen presteren beter op executieve taken (uitvoerende functies zoals planning, organisatie en werkgeheugen) en zijn beter in staat irrelevante prikkels te negeren of te onderdrukken (inhibitie) en gefocust te blijven. (Donnelly & Lambourne 2011)

Ook muziek en vooral ritme dragen bij aan het vergroten van cognitieve vermogens: onderzoek toont aan dat taal- en leesvermogen verbeteren als kinderen hun ritmische en muzikale vaardigheden ontwikkelen. (Bonacina et al. 2018)

Kernwoorden van RGM in de Klas

Muziek
Ritme
Timing
Beweging
Energie
Activeren
Concentratie
Groepsproces
Ontwikkeling

En: RGM is LEUK!

Albert Einstein wist het al: muziek bevordert je probleemoplossend vermogen. Inmiddels is dat ook wetenschappelijk verklaard door oa Daniel Levitin.

Hoe dat werkt: een constant ritme van alpha-golven komt voort uit de rechterhersenhelft, wanneer deze gestimuleerd wordt door muziek, wat resulteert in activatie van die helft; goed voor creatief en oplossingsgericht denken!

Zo werkt het

Na deelname aan de scholing krijg je een inlogcode waarmee je onze online lessen kunt bereiken. Deze lessen, inclusief muziek, projecteer je op je digibord. Iedere les heeft een aparte instructie zodat je altijd weet wat de bedoeling is. Bij het schrijven van het lesprogramma is er uitgegaan van drie keer een kwartier oefenen per week. Maar meer is beter! De methode is geschikt voor groep 5 t/m 8.

Bewegen, muziek en energie in je klaslokaal!

De training

Voor wie naast de instructievideo's meer begrip wil van de methode, de werking en de achtergrond van RGM is een training beschikbaar. Tijdens deze training van ongeveer 2 uur worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de methode en het gebruik van de digitale oefeningen. Ook wordt er geoefend, zodat de leerkrachten zelf kunnen ervaren hoe het is om RGM-oefeningen te doen.

Ervaringen

'De kinderen gaven aan dat ze het moeilijk vonden maar ook weer heel erg leuk!'

'De kinderen vinden de variatie erg leuk. Het houdt ze scherp'

'Ze vinden het zo leuk! Het is een vast onderdeel van het weekprogramma geworden. We willen er graag mee verder.'

'Ik merk dat de meeste kinderen na het oefenen beter gefocust zijn.'

'De hele groep komt in dezelfde energie. Een goed begin van de dag!'

mascotte-rgmindeklas

Onze missie

RGM in de Klas wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderhersenen zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooien.

Muziekonderwijs en goede motorische vaardigheden kunnen bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderhersenen. In het programma van RGM in de Klas worden muziek, bewegen en cognitieve uitdaging op een unieke manier gecombineerd zodat de deelnemers nieuwe vaardigheden (zowel motorisch als muzikaal als cognitief) ontwikkelen. Dit zal bijdragen aan zowel de verbetering van de schoolprestaties als aan de sociale ontwikkeling van de kinderen.

Scroll naar boven